ขอเชิญร่วมประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2560 ThaiStar Packaging Awards 2017

 

 

          ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญท่าน นักออกแบบ ท่านผู้ประกอบการ ตลอดจนคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงแนวทาง การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2560 (ThaiStar Packaging Awards 2017) ภายใต้หัวข้อ "บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยี นวัตกรรม นำไทย : Thai Packaging 4.0"


ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-17.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.)
 
แบ่งออกเป็น 2 รอบ

1. รอบนักเรียน – นักศึกษา       เวลา 13.00 น. - 15.15 น.
2. รอบบริษัท–ผู้ประกอบการ–นักออกแบบอิสระ–บุคคลทั่วไป เวลา  15.00 น. - 17.00 น.

***** สามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังได้ทั้ง 2 รอบ *****


ณ ห้องสัมมนา 401 ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯเนื้อหา :

- ทำความเข้าใจ กฎ กติกา แนวทางการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย รับฟังแนวทางการออกแบบ “บรรจุภัณฑ์ 4.0 คืออะไร? ศึกษาตัวอย่างผลงานบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ” จากทีมงานส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- รับฟังแนวทาง-เกณฑ์การให้คะแนน การประกวดออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ จากสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (GS1)
 
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษากำหนดการสัมมนา และส่งใบสมัครตามที่แนบมาในเมลนี้ ได้ที่
ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
86/6 ชั้น6 อาคารสพส. ซ.ตรีมิตร ถ.พระรามที่4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-3678181 02-3678190 แฟกส์ 02-3811812  ติดต่อคุณรุ้งประภา/คุณสีวลี
อีเมล : 
ppid.packaging@gmail.com


ภายในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม  2560

หมายเหตุ :
- การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2560 (ThaiStar Packaging Awards 2017) เปิดรับสมัครผลงานส่งเข้าประกวด ในทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. - 13 มี.ค. 2560 ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ // ตัดสินการประกวดวันที่ 28 มี.ค. 2560 // ผู้ได้รับรางวัล มีสิทธิ์ส่งผลงานไปประกวดต่อในระดับเอเชีย (AsiaStar) และระดับโลก (WorldStar)

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2560

ThaiStar Packaging Awards 2017

การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ

"บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยี นวัตกรรม นำไทย"

          ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย (TPA) สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย (THAICPA) สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ "บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยี นวัตกรรม นำไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักออกแบบได้มีการพัฒนา ยกระดับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมให้สินค้าไทยได้ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ไทยสู่สากล และเพื่อส่งผลงานด้านบรรจุภัณฑ์ของไทยไปประกวดในนามตัวแทนประเทศไทย ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชีย และระดับโลก โดยการประกวดนี้ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการพิจารณาให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย (AsiaStar) ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น พร้อมเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดในระดับนานาชาติ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ได้แสดงความรู้ความสามารถและมีศักยภาพเพิ่มขึ้น

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่จัดประกวด

 ►     ประเภทนักเรียน – นักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

          ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป

          ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป

 

      บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาด แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

         บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป

         บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป

         บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับสินค้าทั่วไป

 

รางวัลการประกวด

  ►     รางวัลประเภทนักเรียน – นักศึกษา

         ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป

            Student – Consumer Package (Prototype) : SC จำนวน 8 รางวัล

        รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

        รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

        รางวัลที่ 3 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

        รางวัลชมเชย มี 5 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

         ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป

                    Student – Transportation Package (Prototype) : ST จำนวน 8 รางวัล

        รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

        รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

        รางวัลที่ 3 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

        รางวัลชมเชย มี 5 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

  ►     รางวัลประเภทบรรจุภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

          บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป

             Consumer Package : CP จำนวน 10 รางวัล พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

          บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป

             Transportation Package : TP จำนวน 10 รางวัล พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

          บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับสินค้าทั่วไป

         Eco Package : EP จำนวน 10 รางวัล พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

 

  ►     รางวัลพิเศษ

           รางวัลการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์

          สนับสนุนโดยสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (GS1 Thailand) จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

          รางวัลการออกแบบบาร์โค้ดบนต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสาหรับสินค้าทั่วไป (SC) จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          รางวัลการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป (CP) จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

   ►    รางวัลพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย

          รางวัลคะแนนรวมสูงสุด (ThaiStar President’s Award) จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

          รางวัลบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการตลาดดีเด่น (ThaiStar Marketing Award) จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

          รางวัลบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน (ThaiStar Sustainability Award) จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

 

การส่งผลงานเข้าประกวด

    ขั้นตอนที่ 1 :   ศึกษารายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ที่ Facebook พิมพ์ Thaistar Packaging Awards หรือ www.dip.go.th

 

    ขั้นตอนที่ 2 :   กรอกใบสมัครให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วนำส่งทาง  Email : ppid.packaging@gmail.com

 

    ขั้นตอนที่ 3 :   ส่งแบบบรรจุภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมใบสมัครไปที่

ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ชั้น 6 ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 

     ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2560 

     ในวันและเวลาราชการ

 

 

ติดต่อสอบถาม ในวันและเวลาราชการ

ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2
อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ชั้น 6 ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 

โทรศัพท์ :  0-2367-8181, 0-2367-8183 และ 0-2367-8190

โทรสาร   :  0-2381-1812

 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

 

ประกาศการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย 2560

 

 

ใบสมัครประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 40 ประจำปี 2560

 

 

ข้อควรรู้การสร้างบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1

 

 

 

 © Gs1thailand.org.