ข่าวสาร

ECR TALK 2017

ECR Talk 2017: Conquering eCommerce Logistics Wednesday 16th August 2017, 13.00 - 18.00 h. Bhiraj Hall 2, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)  ..Read more

Read All

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ขอเชิญชวนสมาชิกสถาบันฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ขอเชิญชวนสมาชิกสถาบันฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  ..Read more

Read All

เมนูลัด

    โครงการระบบฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาติ (National Product Catalogue)
  โครงการระบบฐานข้อมูล (GS1SOURCE)
  เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก
  บริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด
  ตรวจสอบผู้พ้นสภาพการเป็นสมาชิก
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  E-learning
  GEPIR.org
  เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
  Download แบบฟอร์มยกเลิกสมาชิก


 

 © Gs1thailand.org.